Hem

Kränkningar på internet

Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. Du som arbetar på skolan och ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet.

Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen.

Nätmobbning är lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är skyldig att utreda händelsen. 

Prata om vad som är okej och inte på internet

Hur ska skolpersonalen kunna kontrollera elevernas aktiviteter på internet?

Har inte föräldrarna något ansvar för vad deras barn gör där?

Det här är svåra frågor, och BEO får dem ofta. Det vi kan se, och vad som även framkommer i rapporter är att skolpersonal vill lära sig mer om att förebygga nätkränkningar. Skolan måste ha en plan för hur man ska agera när sådant sker. Idag saknas kunskap om detta på många skolor. Huvudmännen har ett ansvar att utbilda skolpersonalen i de här frågorna.

BEO anser att elevers beteende på internet och sociala medier är en viktig del i skolans arbete med värdegrundsfrågor. Det är till exempel viktigt att skolpersonal pratar med barn och elever om vad som är okej och inte på internet. Självklart ska även föräldrar prata med barnet om internet och försöka håll kontroll på vilka sidor som används.

Exempel på BEO-beslut om nätkränkningar

Här kan du ta del av ett beslut där en en elev har känt sig kränkt på internet av andra elever på skolan. BEO bedömer att kränkningarna har koppling till verksamheten i skolan och att skolan måste utreda det som har hänt.
Skolans ansvar för nätkränkningar (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om kränkningar på nätet

BEO

Webinarium om kränkningar på nätet. BEO, Caroline Dyrefors Grufman och Pia Widegren lärare/utvecklingsledare/nätvandrare, svarar bland annat på frågor.
Webinarium/nätkränkningar (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Datainspektionen

På Kränkt.se ges tips och råd på vad man kan göra om man blivit orättvist behandlad på nätet? Till exempel att någon har skrivit något nedsättande på ett forum eller kanske lagt upp en bild.
krankt.se (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Friends

Friends arbetar för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa utsättas för mobbning och andra kränkningar. 
Friends/näthat (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Fryshuset

Fryshuset vänder sig till alla unga och finns representerat över hela landet. De har ett nätverk av ungdomsorganisationer. Fryshuset har länge vandrat på gatorna där ungdomar rör sig. De finns även ute på internet med så kallade nätvandrare.
Fryshuset/nätvandrare (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Skolverkets guide för källkritik

Här har Skolverket samlat information om säkerhet på nätet, artiklar och intervjuer med lärare. Materialet kan användas som stöd för undervisning och diskussioner om källkritik.
Kolla källan (extern länk öppnas i nytt fönster)