Hem

Om Barn- och elevombudet

Ingen elev ska bli kränkt i skolan.
Alla barn och elever
har rätt att vara i en skola
utan kränkningar,
mobbning eller diskriminering.

Barn- och elevombudet, BEO,
är en del av Skolinspektionen.
BEO och Skolinspektionen
kontrollerar att skolor följer
den del av skollagen som handlar om
kränkande behandling.
BEO arbetar också tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, DO,
mot kränkningar, diskriminering och mobbning av barn och elever.

BEO arbetar för att skydda
barns och elevers rättigheter.
BEO utreder anmälningar
som handlar om kränkningar mot barn och elever.
BEO kan företräda barn och elever i domstol.

Här kan du läsa mer om BEO
och hur du gör en anmälan till BEO.

Information till föräldrar
Att göra en anmälan till BEO
Här finns BEO