Till huvudinnehåll

BEO utbildar

BEO kan i mån av tid föreläsa om lagstiftningen och om vårt arbete. Det bästa är om ni går samman flera skolor eller kommuner och har ett gemensamt utbildningstillfälle.

Om du vill att BEO ska komma och föreläsa kan du skicka ett mail till: 

Uppge syfte, tema, publikantal och publiksammansättning. Uppge gärna ett datumförslag.

BEO medverkar utan arvode, om det inte gäller ett kommersiellt sammanhang. Kostnader för resa och eventuella andra omkostnader står arrangören för.

Senast uppdaterad: 3 september 2020