Till huvudinnehåll

Seminarier och föreläsningar

Här hittar du några av de föreläsningar, seminarier och annat som BEO har medverkat i. 

Elevers rättigheter och inflytande - Podd

En podd om demokrati som anordnats av Skolverket i samverkan med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolforskningsinstitutet. Mårten Petersson som är Barn- och elevombud, deltar i avsnitt 2 "Elevers rättigheter och inflytande". I detta poddavsnitt får vi veta hur elevers rättigheter såg ut för 100 år och hur utvecklingen sett ut fram till idag. Dessutom samtalar vi om hur skolan kan arbeta för elevers inflytande.  

Till podden

Senast uppdaterad: 1 november 2021