Start

Att anmäla

1. Prata med skolan eller förskolan

Om ditt barn eller du som är elev har svårigheter i skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga på skolan eller förskolan. Du kan också vända dig direkt till den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller huvudmannen för en fristående skola eller förskola.
Prata med skolan eller förskolan

2. Vänd dig till rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller. Här kan du läsa mer om vart du ska vända dig:
Vänd dig till rätt myndighet

3. Att anmäla till BEO

Du kan göra en anmälan till BEO och Skolinspektionen om ditt barn eller du som är elev är kränkt eller mobbad och inte får hjälp från din skola. Läs mer här:
Att anmäla till BEO
Detta kan du anmäla
Gör din anmälan här

4. Vad händer när du har anmält?

Vi gör en opartisk bedömning av din anmälan. Det kan variera hur vi behandlar den, hur lång tid det tar och vad det kan leda till. BEO kan också kräva skadestånd för en kränkt eller mobbad elevs räkning. Då företräder BEO eleven i domstol. Här kan du läsa mer om vad som händer när du har anmält och vad du kan förvänta dig av oss:
Detta händer när du har anmält