Start

Att anmäla till BEO

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla missförhållanden, som mobbning eller kränkande behandling, i skolan eller förskolan till oss. Tänk på att vi bara utreder saker som har hänt. Barnet måste också gå kvar på skolan eller förskolan. Om det handlar om mobbning eller kränkningar kan vi dock göra en utredning även när barnet slutat på skolan eller förskolan. Vi kan inte vara med i skolan och lösa problemen.
Detta kan du anmäla

Vad gör BEO och Skolinspektionen?

BEO och Skolinspektionen gör en opartisk granskning av om den skola, förskola, lärare eller förskollärare som har blivit anmäld har följt reglerna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen. BEO kan också kräva skadestånd för en kränkt eller mobbad elevs räkning. Då företräder BEO eleven i domstol.
Detta händer när du har anmält

Hur lång tid tar det?

En utredning brukar ta fyra till fem månader.
Detta händer när du har anmält

Vad kan en anmälan leda till?

Vi kan inte ändra på redan fattade beslut - men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att de rättar till sina brister. BEO kan kräva skadestånd för en kränkt eller mobbad elevs räkning. Då företräder BEO eleven i domstol.
Detta händer när du har anmält

Om BEO och Skolinspektionen

När du gör en anmälan till oss bedömer vi om den ska utredas av BEO eller Skolinspektionen. Vi gör utredningen på samma sätt. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. BEO utreder bara anmälningar som handlar om kränkningar och mobbning. Skolinspektionen utreder även många andra saker som kan strida mot skollagen och andra regler, som till exempel att en elev inte får särskilt stöd eller den undervisning han eller hon har rätt till.