Hem

Att anmäla till BEO

Vad kan jag anmäla?

Om en skola eller förskola inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen kan du anmäla det till oss. Det kan till exempel handla om mobbning eller kränkande behandling. Tänk på att vi bara utreder saker som har hänt.
Detta kan du anmäla

Vad gör BEO och Skolinspektionen?

Vi gör en opartisk granskning av om den skola eller förskola som har blivit anmäld har följt reglerna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen. BEO kan också kräva skadestånd för en kränkt eller mobbad elevs räkning. Då företräder BEO eleven i domstol. Vi kan inte vara med i skolan och lösa problemen.
Detta händer när du har anmält

Hur lång tid tar det?

Det tar oftast mellan tre och fem månader för oss att utreda en anmälan.
Detta händer när du har anmält

Vad kan en anmälan leda till?

Vi kan inte ändra på redan fattade beslut - men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att de rättar till sina brister. En anmälan om mobbning eller kränkningar kan också leda till att Barn- och elevombudet kan kräva skadestånd för den utsatta elevens räkning.
Detta händer när du har anmält

Om BEO och Skolinspektionen

När du gör en anmälan till oss bedömer vi om den ska utredas av BEO eller Skolinspektionen. Vi gör utredningen på samma sätt. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. BEO utreder bara anmälningar som handlar om kränkningar och mobbning. Skolinspektionen utreder även många andra saker som kan strida mot skollagen och andra regler, som till exempel att en elev inte får särskilt stöd eller den undervisning han eller hon har rätt till.