Hem

Detta kan du anmäla

Om du misstänker att en skola eller förskola inte följer de lagar och regler som finns, till exempel när det gäller mobbning och kränkande behandling kan du göra en anmälan till BEO och Skolinspektionen. Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten.

När du gör en anmälan till oss bedömer vi om den ska utredas av BEO eller Skolinspektionen. Vi gör utredningen på samma sätt. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. BEO utreder bara anmälningar som handlar om kränkningar och mobbning. Skolinspektionen utreder också anmälningar om andra missförhållanden i skolan och förskolan, som till exempel att en elev inte fått det särskilda stöd eller den utbildning han eller hon har rätt till.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för mobbning och kränkande behandling:
Din rätt i skolan och förskolan

Dessa skolformer granskar vi

Din anmälan kan gälla många olika skolformer, som till exempel grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och olika sorters vuxenutbildning. Här finns en detaljerad lista över vilka skolformer Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har tillsyn över, och som du kan anmäla till oss:
Skolinspektionen.se: Dessa skolformer granskar vi (nytt fönster)