Hem

Detta händer när du har anmält

Vi tar emot din anmälan – du får ett mejl från oss

När vi har tagit emot din anmälan får du ett mejl från oss. I mejlet finns ditt ärendenummer, som du gärna får hänvisa till när du kontaktar oss. Om du vill kontakta oss kan du mejla till beo@skolinspektionen.se eller ringa vår växel, 08-586 080 00.

Vi gör en första bedömning av din anmälan

När vi fått in din anmälan gör vi en bedömning av de uppgifter du lämnat i anmälan. Vi bedömer vi om den ska utredas av BEO eller Skolinspektionen. Vi gör dock utredningen på samma sätt. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.

BEO utreder bara anmälningar som handlar om kränkningar och mobbning, medan Skolinspektionen även utreder till exempel uppgifter om att en elev inte fått särskilt stöd eller den utbildning han eller hon har rätt till. Skolinspektionen utreder även uppgifter om en legitimerad lärare eller förskollärare har betett sig olämpligt eller oskickligt på ett sätt som kan medföra att han eller hon bör få en varning eller mista sin legitimation.

Den fortsatta utredningen kan sedan antingen handla om ifall skolan eller förskolan har följt reglerna eller om en legitimerad lärares eller förskollärares lämplighet - eller om båda delarna. Vi kan också besluta att inte utreda anmälan. Här kan du läsa om hur olika utredningar går till:
Utredning om en skola eller förskola
Skolinspektionen.se: Utredning om en lärare eller förskollärare (nytt fönster)

BEO och Skolinspektionen gör en opartisk utredning av uppgifterna i anmälan. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Ibland skickar vi din anmälan vidare

Ibland kan vi överlämna din anmälan till den som har ansvaret för skolan, huvudmannen. Det kan vara en kommun eller den som är ansvarig för en fristående skola eller förskola. Denne är skyldig att ta reda på vad som hänt och göra något åt det.

Så får du besked om vad som händer

  • Om vi startar en utredning om en skola eller förskola får du alltid veta det. Du får då också besked om vad din handläggare heter och hur du kan nå honom eller henne.
  • Om vi startar en utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare kontaktar vi dig bara om behöver fler upplysningar. Du kan själv alltid kontakta oss för att höra hur vi behandlar din anmälan.
  • Om vi beslutar att inte utreda din anmälan får du alltid veta det. Då får du också veta varför vi inte utreder din anmälan.
  • Om vi har skickat din anmälan vidare till huvudmannen är huvudmannen skyldig att hålla kontakt med dig och tala om för dig vad resultatet blev. Du kan själv alltid kontakta oss för att höra hur vi behandlar din anmälan.