Start

Detta händer när du har anmält

Vi tar emot din anmälan – du får ett mejl från oss

När vi har tagit emot din anmälan får du ett mejl från oss. I mejlet finns ditt ärendenummer, som du gärna får hänvisa till när du kontaktar oss. Om du vill kontakta oss kan du mejla till beo@skolinspektionen.se eller ringa vår växel, 08-586 080 00.

Vi gör en första bedömning av din anmälan

När du gör en anmälan till oss bedömer vi om den ska utredas av BEO eller Skolinspektionen. Vi gör dock utredningen på samma sätt. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.

BEO utreder bara anmälningar som handlar om kränkningar och mobbning, medan Skolinspektionen även utreder till exempel uppgifter om att en elev inte fått särskilt stöd eller den utbildning han eller hon har rätt till.

Skolinspektionen utreder även uppgifter om en legitimerad lärare eller förskollärare har bettet sig olämpligt eller oskickligt på ett sätt som kan medföra att han eller hon bör få en varning eller mista sin legitimation.

Vi kan också besluta att inte utreda anmälan. Om vi beslutar att inte utreda din anmälan får du också alltid besked om det. Då får du också veta varför vi inte utreder din anmälan.

Vi gör en opartisk utredning

BEO och Skolinspektionen gör en opartisk granskning av om den skola, förskola, lärare eller förskollärare som har blivit anmäld har följt reglerna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Så utreder vi uppgifter om missförhållanden

Om vi beslutar att starta en utredning om missförhållanden, som mobbning eller kränkande behandling, får du alltid veta det. Du får då också besked om vad din handläggare heter och hur du kan nå honom eller henne.

Vi kontaktar dig och huvudmannen

Under utredningen kontaktar vi den som ansvarar för skolan eller förskolan, den så kallade huvudmannen. När det gäller kommunala verksamheter är huvudmannen kommunen och för fristående verksamheter är huvudmannen det företag eller organisation som driver verksamheten. Vi ställer de frågor vi behöver ha svar på till huvudmannen som får två veckor på sig att svara oss. Den information som huvudmannen lämnar till oss får du läsa och lämna dina synpunkter. Vi behöver dina synpunkter inom sju dagar. Ibland behöver vi också ha flera kontakter med dig, skolan eller förskolan och huvudmannen.

Vi fattar ett beslut

När vi är klara med vår utredning fattar vi ett beslut som vi skickar till dig, huvudmannen och ibland också till rektorn vid skolan eller förskolechefen på förskolan. Vår målsättning är att vi ska fatta ett beslut fyra till fem månader efter att du skickade in din anmälan.

Om vi kräver att huvudmannen ska rätta till brister i sin verksamhet så kräver vi också att huvudmannen ska redogöra för vad man har ändrat senast tre månader efter beslutet. Utredningen kan också leda till att vi inte ställer några krav på åtgärder – så blir det om vi bedömer att huvudmannen har följt reglerna.

BEO kan även kräva skadestånd för en kränkt elevs räkning. Möjligheten att kräva skadestånd gäller dock bara kränkningar och bara i vissa fall. Om det blir aktuellt att kräva skadestånd i ditt ärende tar BEO alltid kontakt med dig. Det spelar ingen roll för dina möjligheter att få skadestånd om din anmälan har utretts av Skolinspektionen eller BEO.

Läs mer

Det här kan BEO göra
Det här kan BEO inte göra
Exempel på beslut från BEO och Skolinspektionen