Hem

Söka anmälningsärenden

Sök på kommun eller skola

I databasen SIRIS kan du få en översikt av BEO:s och Skolinspektionens anmälningsärenden. Där kan du hitta information om anmälningar som kommit in och vilka beslut som har fattats. Informationen är bland annat sökbar på kommun och skola. Det är viktigt att komma i håg att databasen uppdateras löpande och att den inte ger en fullständig bild av ärendena.
Siris.skolverket.se: Anmälningar (extern länk, nytt fönster)

Information om ett eller flera ärenden

Om du vill veta mer om något ärende kan du söka i vårt diarium eller kontakta vår registratur. Läs mer här:
Skolinspektionen.se: Diariet (nytt fönster)