Start

Prata med skolan eller förskolan

Viktigt att prata med rektorn eller förskolechefen

Om du inte får hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor. Det är rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen. Om ditt barn går i förskolan bör du vända dig till förskolechefen.

Gå vidare till huvudmannen om du inte är nöjd

Om problemet inte blir löst när du pratat med rektorn eller förskolechefen bör du vända dig till den som är ansvarig för verksamheten, den så kallade huvudmannen för skolan eller förskolan. Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående skola eller förskola kan du vända dig till det företag eller organisation som driver verksamheten.

Alla som driver en skola eller förskola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ska kunna upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål och vart du ska vända dig.

Kan jag inte vända mig till BEO och Skolinspektionen direkt?

Jo, det kan du. Alla har rätt att göra en anmälan till BEO och Skolinspektionen.