Hem

Mobbning på internet

Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. En lärare som ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet.

Rektorn ska sedan anmäla händelsen till den som driver skolan.

Nätmobbning är precis lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är skyldig att utreda händelsen. Om det inte sker kan du göra en anmälan till oss.
Att anmäla till BEO

Prata om vad som är okej och inte på internet

Hur ska skolpersonalen kunna kontrollera elevernas aktiviteter på internet?

Har inte föräldrarna något ansvar för vad deras barn gör där?

Det här är svåra frågor, och BEO får dem ofta. Det vi kan se, och vad som även framkommer i rapporter är att skolpersonal vill lära sig mer om att förebygga nätkränkningar. Skolan måste ha en plan för hur man ska agera när sådant sker. Idag saknas kunskap om detta på många skolor. Huvudmännen har ett ansvar att utbilda skolpersonalen i de här frågorna.

BEO anser att elevers beteende på internet och sociala medier är en viktig del i skolans arbete med värdegrundsfrågor. Det är till exempel viktigt att skolpersonal pratar med barn och elever om vad som är okej och inte på internet. Självklart ska även föräldrar prata med barnet om internet och försöka håll kontroll på vilka sidor som används.

Exempel på BEO-beslut om nätkränkningar

Här kan du ta del av ett beslut där en en elev har upplevt sig kränkt på internet av andra elever på skolan. BEO bedömer att kränkningarna har koppling till verksamheten i skolan och att skolan därför måste utreda händelserna.
Skolans ansvar för nätkränkningar (extern länk, öppnas i nytt fönster)