Start

Mobbning på internet

Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. En lärare som ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet.

Rektorn ska sedan anmäla händelsen till den som driver skolan.

Nätmobbning är precis lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är skyldig att utreda händelsen. Om det inte sker kan du göra en anmälan till oss.
Att anmäla till BEO

Prata om vad som är okej och inte på internet

Hur ska skolpersonalen kunna kontrollera elevernas aktiviteter på internet?

Har inte föräldrarna något ansvar för vad deras barn gör där?

Det här är svåra frågor, och BEO får dem ofta. Det vi kan se, och vad som även framkommer i rapporter är att skolpersonal vill lära sig mer om att förebygga nätkränkningar. Skolan måste ha en plan för hur man ska agera när sådant sker. Idag saknas kunskap om detta på många skolor. Huvudmännen har ett ansvar att utbilda skolpersonalen i de här frågorna.

BEO anser att elevers beteende på internet och sociala medier är en viktig del i skolans arbete med värdegrundsfrågor. Det är till exempel viktigt att skolpersonal pratar med barn och elever om vad som är okej och inte på internet. Självklart ska även föräldrar prata med barnet om internet och försöka håll kontroll på vilka sidor som används.

Exempel på BEO-beslut om nätkränkningar

Här kan du ta del av ett beslut där en en elev har upplevt sig kränkt på internet av andra elever på skolan. BEO bedömer att kränkningarna har koppling till verksamheten i skolan och att skolan därför måste utreda händelserna.
Skolans ansvar för nätkränkningar (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om mobbning på nätet

BEO

Webinarium om kränkningar på nätet. BEO, Caroline Dyrefors Grufman och Pia Widegren lärare/utvecklingsledare/nätvandrare, svarar bland annat på frågor.
Webinarium/nätkränkningar (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Datainspektionen

Har ditt barn blivit oschysst behandlad på nätet? Är det någon som har skrivit något nedsättande på ett forum eller kanske lagt upp en bild? På kränkt.se finns tips och råd om vad du kan göra för att lösa problemet.
krankt.se (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Skolverket

Elevernas tillgång till datorer har fördubblats sedan 2008. Samtidigt är kompetensbehovet stort, inte minst när det gäller kunskap om nätkränkningar. Mer än varannan lärare upplever att det finns behov av kompetensutveckling för att förebygga kränkningar på internet. Det visar Skolverkets rapport om IT i skolan.
Skolverkets rapport om IT i skolan (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Kolla källan

Här har Skolverket samlat information om säkerhet på nätet, artiklar och intervjuer med lärare.
Kolla källan (extern länk öppnas i nytt fönster)

Utbildningsradion, UR

Nätvandrarsamordnare på Fryshuset, redogör för en rad olika kategorier av näthatare.
Skolans personal bör nätvandra (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Sofia Berne, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, redogör för de tre kriterier som brukar räknas upp för definitionen av mobbning.
Att bli mobbad på nätet (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Läraren och "IT-mamman" Christina Löfving visar hur man kan låta eleverna själva hålla i användningen av tekniken.
Sociala medier och IT i skolan (extern länk, öppnas i nytt fönster)

BEO, Caroline Dyrefors Grufman svarar på frågor från lärare och skolpersonal.
Frågor och svar om nätmobbning av unga (extern länk, öppnas i nytt fönster)