Hem

Mer om BEO

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Den 1 april 2006 inrättades Barn- och elevombudet (BEO). Nu är vi är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt uppdrag. BEO övervakar tillsammans med Skolinspektionen en del av skollagen (6 kapitlet) som handlar om kränkande behandling. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska vi också arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. En mycket viktig uppgift är att ta tillvara barn och elevers rättigheter. Det innebär att vi utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Vi ska också informera om lagstiftningen och ge råd om hur skolorna kan arbeta förebyggande. Det gör vi dels här på vår webbplats, men också genom att vara ute och utbilda. Det går också bra att ringa eller mejla till oss för att få råd.

Barn- och elevombudet ska:

  • tillvarata barns och elevers rättigheter, i enlighet med lagen. Det innebär att vi utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.
  • informera om 6 kapitlet i skollagen, men också ge råd om hur lagen ska användas. Det gör vi på flera olika sätt, förutom att vi skriver artiklar och informationstexter på vår webbplats och ger ut broschyrer så är vi också ute och utbildar, ofta lärare men även till exempel elevråd.
  • följa utvecklingen inom området, till exempel genom att följa forskning inom området.
  • upprätta kontakter och samarbeta med andra myndigheter och ombudsmän, till exempel Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, elevorganisationer som SVEA.  
  • hjälpa barn och elever så att deras anmälan kommer till Diskrimineringsombudsmannen (DO) när det är dem som ska utreda ärendet.