Hem

Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Det är den som äger skolan som ansvarar för att din skola har ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla skolorna ska bland annat göra en plan för det arbetet. Varje år ska det göras en ny plan som utgår från situationen på din skola.

Därför måste det alltid göras en kartläggning, det vill säga att man tar reda på hur situationen ser ut hos er.  Det är också viktigt att du och andra elever är med i arbetet med att ta fram planen. Det är ni som vet hur det är på er skola. Utifrån kartläggningen ska det bestämmas vad som ska göras under året.

Vad ska planen innehålla?

Planerna ska beskriva vad personalen ska göra om det händer något akut, men också beskriva det förebyggande arbetet och hur arbetet ska följas upp. Planerna ska också beskriva vem som ska göra vad. Eleverna ska vara med i arbetet med att göra planen, följa upp den och utvärdera den. Att du som elev är med i arbetet är en förutsättning för att planerna verkligen ska fungera. Det är viktigt att personalen även engagerar dina föräldrar eller andra vårdnadshavare i arbetet.