Hem

Planer mot kränkande behandling

Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Det ska finnas en plan för varje verksamhet och den ska anpassas till läget som råder där.

Därför måste det alltid göras en kartläggning. Det är viktigt att eleverna är med i arbetet med att ta fram planen. De är experter på hur situationen är. Utifrån kartläggningen bestäms vad som ska göras under året.

Vad ska planen innehålla?

  • Beskrivning över vad personalen ska göra om det händer något akut. Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp.
  • Eleverna ska delta i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen.
  • Det ska även beskrivas hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar.