Hem

Statistik och beslut

Under 2019 innehöll 67 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 41 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I 9 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under 2019 har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 933 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2019, 2018 och 2017.

Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under 2019:

Anmälningar och beslut 2019

Krav på skadestånd i 46 fall

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 46 fall under 2019, vilket är färre än 2018 då antalet skadeståndskrav var 73 stycken.

Exempel på BEO-beslut

Referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort:
Beslut om anmälningar, kränkande behandling

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut om skadestånd kan du mejla på beo@skolinspektionen.se.
I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Skolinspektionen.se: Diariet