Start

Statistik och beslut

Under det första halvåret 2016 innehöll 71 procent av anmälningarna om kränkande behandling uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 40 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som kränkt. I 11 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under det första halvåret har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i drygt 490 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2016, 2015 och 2014. Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2016:
Skolinspektionen.se: Anmälningar och beslut första halvåret 2016 (nytt fönster)

Krav på skadestånd i 29 fall

Barn- och elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 29 fall under det första halvåret 2016. I 22 av dessa har huvudmännen vid halvårsskiftet medgivit de framställda kraven på skadestånd eller överenskomna krav efter förlikning. I övriga ärenden pågick vid halvårsskiftet förhandlingar med huvudmännen.

Exempel på BEO-beslut

Referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort:
Beslut om anmälningar, kränkande behandling

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut om skadestånd kan du mejla på beo@skolinspektionen.se.
I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Skolinspektionen.se: Diariet (nytt fönster)