Hem

Statistik och beslut

Under första halvåret 2018 innehöll 66 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 44 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I 10 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under första halvåret 2018 har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 529 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2018, 2017 och 2016.

Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2018: 

Anmälningar och beslut första halvåret 2018

Krav på skadestånd i 41 fall

Barn- och elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 41 fall under första halvåret 2018. I 26 av dessa har huvudmännen vid halvårsskiftet medgivit de framställda kraven på skadestånd eller överenskomna krav efter förlikning. I övriga ärenden pågick vid halvårsskiftet förhandlingar med huvudmannen eller så hade huvudmannen ännu inte inkommit med sin inställning till framställt skadeståndsanspråk.

Exempel på BEO-beslut

Referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort:
Beslut om anmälningar, kränkande behandling

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut om skadestånd kan du mejla på beo@skolinspektionen.se.
I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Skolinspektionen.se: Diariet (nytt fönster)