Hem

BEO utbildar

Om du vill att BEO ska komma och föreläsa kan du skicka ett mail till: beo@skolinspektionen.se

Uppge syfte, tema, publikantal och publiksammansättning. Uppge gärna ett datumförslag.

BEO medverkar utan arvode, om det inte gäller ett kommersiellt sammanhang. Kostnader för resa och eventuella andra omkostnader står arrangören för.