Start

Nyheter

Äldre artiklar

Vill du ta del av en nyhetsartikel som är äldre än ett halvår?
Mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se.

Nya artiklar

 • Viktigt att vinna elevernas förtroende

  För många barn och unga är sommarlovet en tid som förknippas med glädje, skratt och lek. Nu när skolorna drar igång är en del elever nyfikna och lite nervösa inför att börja på en ny skola, andra längtar efter att få träffa sina klasskamrater igen. Men allt för många elever har en stor klump i magen inför skolstarten.

 • Hälsningar från Almedalen

  Den här veckan har jag varit i Almedalen och föreläst, men också lyssnat på kloka företrädare för elevhälsan, elevkårer och skolor.

 • Ta del av material från våra seminarier i Almedalen

  Under Almedalsveckan anordnade Skolinspektionen och Barn- och elevombudet tre seminarier om lärarresurser, nyanlända elevers skolgång och nätkränkningar av. Nu kan du se presentationerna och annat relaterat material i efterhand.

 • Kränkningar i samband med verksamheten – var går gränsen?

  Barn- och elevombudet (BEO) Caroline Dyrefors Grufman bloggar på forumet elevhälsan.se. Bloggen handlar om BEO:s arbete mot kränkande behandling av barn och elever. Här kan du läsa det senaste inlägget.

 • BEO i Almedalen 2017

  Barn- och elevombudet, BEO och Skolinspektionen deltar i årets Almedalsvecka i Visby med tre egna seminarier, och som medverkande vid arrangemang som anordnas av andra aktörer. Välkommen att komma och lyssna!

 • Hur arbetar olika myndigheter för att skapa en god utbildning för barn och elever?

  Det finns flera myndigheter som arbetar för att barn ska få en bra skolgång, men som samtidigt har olika uppdrag. Ibland kan det vara svårt att veta vilken myndighet man ska vända sig till i olika situationer.

 • Vad händer när BEO har fattat beslut?

  När vi har tagit emot en anmälan, gjort en utredning och fattat beslut får både den som gjort anmälan och huvudmannen (den som driver skolan) beslutet.

 • Ingen elev ska känna sig otrygg i skolan

  Skolinspektionen har frågat 80 000 elever i årskurs nio om hur de upplever tryggheten, studieron och ordningsreglerna på sin skola. Resultaten är en temperaturmätare av hur elever upplever sin skolsituation idag.

 • Anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka

  Under 2016 har antalet anmälningar till BEO ökat med 27 procent. Antalet anmälningar om kränkande behandling har stadigt ökat sedan 2006 då BEO startade.