Hem

"Jag märker tydligt att klimatet hårdnat på skolorna"

Caroline Dyrefors GrufmanI maj 2012 utsåg regeringen Caroline Dyrefors Grufman till BEO. Hon har tidigare arbetat bland annat som kammarrättsråd och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Hon ser sitt uppdrag som ärofyllt och oerhört viktigt.

Hur är läget ute på skolorna, vad är ditt intryck?
– Mycket har ändrats sedan jag gick i skolan. Jag märker tydligt att klimatet hårdnat, kränkningarna är grövre och ibland rör det sig om ren misshandel. Internet och sociala medier är en ny arena för kränkningar. Allt fler anmälningar som kommer till oss rör nätmobbning.

Skollagen kräver att huvudmannen (kommunen eller den som driver den fristående skolan)  utreder mobbning och kränkningar som sker på en skola. En lärare som ser en kränkning som har koppling till skolan, oavsett om den sker i korridoren, på skolgården eller internet, måste anmäla det till rektorn. Denne ska i sin tur anmäla till huvudmannen.

Måste lärarna bevaka hela internet?
– Lärarna bör prata med eleverna om internet, bloggar och sociala medier. Diskutera värderingar, vad som är okej och inte. För att kunna stoppa nätmobbning måste skolpersonalen ha en förståelse för internet. Det handlar om att ha kontroll på vilka sidor och tjänster som eleverna använder. Skolan måste ha en plan för hur man ska agera förebyggande och akut. Det saknas kunskap om detta på många skolor. Huvudmännen har ett ansvar att utbilda skolpersonalen i de här frågorna.

Har inte föräldrarna något ansvar för vad deras barn gör på internet?
– Den frågan får jag väldigt ofta. Självklart ska de prata med barnet om internet och försöka håll kontroll på vilka sidor som används. Men inom ramen för mitt uppdrag som BEO utgår jag från det ansvar som skolan har enligt skollagen.

Hur ska föräldrar agera om deras barn utsätts för nätmobbning?
– Gå igenom och dokumentera de sidor och forum där kränkningen skett. Prata med barnet och kontakta skolan. Ofta finns det ett samband mellan händelsen på nätet och kränkningar som skett på skolan. Om barnet kränkts av andra elever är skolan skyldig att utreda och åtgärda kränkningarna.

När ska man göra en BEO-anmälan?
– Om skolan inte gör tillräckligt för att stoppa kränkningar kan man anmäla till oss. Mitt budskap till elever och föräldrar är att inte dra sig för att söka vår hjälp. Vi kan göra skillnad och stötta. Om så krävs kan vi företräda enskilda elever i domstol. Det tar normalt 4 till 6 månader att få sitt ärende prövat hos oss, akuta ärenden tas om hand snabbare.

Skollagen kräver nolltolerans mot kränkningar i skolan, är det möjligt att nå det målet?
– Ja, men det krävs en hel del arbete, ansvaret ligger inte enbart på skolan. Elever, föräldrar och lärare måste alla vara överens om att kränkningar inte ska få förekomma över huvud taget. Viktiga delar är vuxennärvaron och att skolor vet vad de ska göra förebyggande, akut och långsiktigt för att stoppa kränkningar.

Fakta Caroline Dyrefors Grufman

Drivkraft: Viljan att hjälpa utsatta människor och ge dem upprättelse.
Bakgrund: Utnämnd hovrättsråd, kammarrättsråd, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten samt byrådirektör vid Socialstyrelsen.
Intressen: Tennis och läsning.