Hem

BEO i Almedalen - hur förebygger skolor kränkningar mot elever?

Hur förebygger skolor kränkningar mot elever?

Alla elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från kränkande behandling. Hur en skola utformar sin organisation och sin kultur påverkar om elever kränks. Även skolans samarbetsformer mellan barn, elever, lärare och annan personal kan motverka eller medverka till - att elever utsätts för kränkningar. Därför är skolans och huvudmannens arbete med de förebyggande insatserna mot kränkningar oerhört viktiga. Men vad är det som gäller? Vad har en skolhuvudman och en skola för skyldigheter när det gäller det förebyggande arbetet mot kränkningar? Barn- och Elevombudet (BEO) bjuder in till ett samtal om detta.

Medverkande: 
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud
Lina Hultqvist, Förbundsordförande Sveriges elevkårer
Pär Olsson, Skolchef Haninge kommun
Ellen Claesdotter Pettersson, chef för elevhälsan i Bjuv

Agnes Gidlund, moderator

Tid och plats:
Tisdag 3 juli 11.30-12.10
Barnrättstorget S:t Hansgatan 21.

Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Här kommer flera myndigheter och andra viktiga aktörer att hålla seminarier med barnets rättigheter i fokus. 

Läs mer om Barnrättstorget