Start

BEO i Almedalen 2017

Program

Erfarna lärare till skolor med stora utmaningar - hur kan huvudman och rektor arbeta strategiskt?

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar strategiskt med lärarresurser, så att alla elever får en likvärdig utbildning av god kvalitet. Hur kan fler behöriga och erfarna lärare attraheras till skolor med stora utmaningar? Vi ger exempel och lyssnar till olika aktörers erfarenheter.

Medverkande:

 • Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen
 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
 • Kenneth Nilsson, ordförande SKL:s utbildningsberedning
 • Jörgen Norström, rektor Gråboskolan i Visby
 • Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköpings kommun

Tid: Måndag 3 juli kl. 12.30-13.15

Plats: Campus Gotland, Kaserngatan 1, Betty Petterssons hus, sal D22

Utmaningen att se nyanlända elever som individer - samma lösningar för alla är inte vägen framåt

Skolinspektionen har gjort flera nya granskningar om hur skolor arbetar med nyanlända elever. Det är viktigt att varje elev får en utbildning som bygger på elevens tidigare kunskaper. Vad fungerar bra? Vad kan förbättras? Vi redovisar resultaten och avslutar med panelsamtal.

Medverkande:

 • Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen
 • Thomas Nilsson, projektledare för Skolinspektionens granskning om språkintroduktion
 • Kenneth Nilsson, ordförande SKL:s utbildningsberedning
 • Linda Ekedahl, biträdande rektor Wisbygymnasiet
 • Anders Malmquist, grundskoledirektör Malmö stad
 • Jilda Sürüp, samordnare för nyanlända elever i Norrköpings kommun och ordförande Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
 • Erik Kochbati, vice ordförande Sveriges elevkårer

Tid: Måndag 3 juli kl. 13.45-14.35

Plats: Campus Gotland, Kaserngatan 1, Betty Petterssons hus, sal D22

Hur kan skolor förhindra kränkningar på nätet?

Allt fler anmälningar som kommer till Barn- och elevombudet (BEO) handlar om kränkningar och mobbning på nätet. Skolor är skyldiga att utreda kränkningar som har en koppling till verksamheten, oavsett om det sker i skolan eller på nätet. Hur arbetar skolor mot nätkränkningar? Vad kan förbättras? Vi berättar om Skolinspektionens rapport om nätkränkningar och avslutar med en panelsamtal.

Medverkande:

 • Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud
 • Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer
 • Alexandra Faringstam, elev
 • Susanne Serck, skolkurator grundskola
 • Catharina Björklund, skolkurator grundskola

Tid: Tisdag 4 juli kl. 12.40-13.20

Plats: S:t Hansgatan 21(Barnrättstorget)

Andra seminarier

Generaldirektör Helén Ängmo deltar även i följande seminarier om skolan:

Hur är läget i skolan? Vad visar inspektionerna?

Arrangör: Dagens samhälle

Tid: Måndag 3 juli, kl. 15.30

Plats: Cramérgatan H305, utanför huvudingången till Campus Gotland

Skolan - en vanlig brottsplats för barn och unga

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

Tid: Måndag 4 juli, kl. 13-14

Plats: Strandvägen, H520

 

Barns och ungas skolmisslyckanden - har vi kompetens och kunskap?

Arrangör: Sveriges Psykologförbund

Tid: Onsdag 5 juli, kl. 12.30-13.30

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E30

 

Caroline Dyrefors Grufman deltar även i följande seminarium om nätkränkningar:

Kränkningar på nätet. Vilket ansvar har skolan för elever med ADHD/AST?

Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv/Nätkoll, Statens medieråd

Tid: Onsdag 5 juli, kl. 8-8.40

Plats: S:t Hansgatan 21 (Barnrättstorget)

Läs mer i Almedalens officiella program

Kostnader

Kostnaderna för Skolinspektionens och Barn- och elevombudets deltagande är cirka 60 000 kronor. Summan täcker avgifter för lokaler, resor och boende.

Den här sidan kommer att uppdateras ifall nya arrangemang tillkommer.

Varmt välkommen!