Hem

BEO i Almedalen 2019

Almedalen BEO Dagens samhälle

Alla programpunkter med BEO i Almedalen

Vad får lärare göra och inte göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero?

Skolans personal måste säkerställa att det råder trygghet och studiero i klassrummet men det får inte ske med kränkningar. Personalen i skolan är skyldig enligt lag och praxis att ingripa när en elev stör ordningen eller utgör en risk för sig själv eller andra, men åtgärden måste stå i proportion till situationen, elevens beteende och ålder. Barn- och elevombudet diskuterar kring vad lärare och personal får och inte får göra för att upprätthålla trygghet och studiero för eleverna.

Medverkande:

• Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, Barn- och elevombudet, BEO
• Ebba Kock, ordförande, Sveriges Elevkårer
• Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas Riksförbund
• Isak Skogstad, lärare och skribent
• Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD
• Maud Larsen, moderator/kommunikationschef, Skolinspektionen

Tid och plats: 
Måndag 1 juli 16:10 - 16:50
Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, seminarierummet Gotländska ljuset. 

Läs mer om Barnrättstorget 

Trygghet och arbetsro i skolan – en rättighet för alla elever

Alla elever med funktionsnedsättning känner inte sig trygga i skolan. Oro och trygghet påverkar deras arbetsro och många känner sig stressade av skolarbetet. Vad tycker egentligen elever med funktionsnedsättning om sin skolsituation och vad behöver förändras?

Medverkande:
Anton Lindvall, Med en bakgrund av lång skolfrånvaro, ambassadör, Hjärnkoll
Cajsa Helin Hollstrand, 1:e vice ordförande, Unga reumatiker
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, BEO
Gunilla Svantorp, Ordförande, Utbildningsutskottet (S)
Kristina Axén Ohlin, Andre vice ordförande, Utbildningsutskottet (M)
Jenny Nilsson, Barnombud, SPSM
Tove Söderqvist Dunkers, Samordnare barnpanel, SPSM
Fredrik Malmberg, Moderator/generaldirektör, SPSM

Tisdag 2 juli
Tid: 11.30 - 12.15, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 
Plats: Hamnplan, H231, ”Skolgården”
 Har eleverna fått för stor makt i skolan?

Får störande elever skadestånd om läraren ingriper? Vad anser Skolinspektionen att lärare inte får göra? Hur ska ordningen upprätthållas?

Medverkande:
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, Skolinspektionen
Cecilia Granestrand, Reporter, Dagens Samhälle

Onsdag 3 juli
Tid: Kl. 11.00 - 11.15 Dagens samhälle, Heta stolen
Plats: Cramérgatan, H305, "Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland