Hem

BEO i tingsrätten

Det slår tingsrätten fast samtidigt som rätten beslutar att det inte ska utgå något skadestånd till eleven eftersom kränkningen är att beakta som ringa. I domen står det bland annat: Tingsrätten anser att rättsläget avseende vad som utgör en skadeståndsgrundande kränkning, trots den praxis som förekommer, fortfarande är oklart. Skolinspektionen har därför enligt tingsrätten haft skälig anledning att få tvisten prövad.

- När det kommer till icke fysiska kränkningar och vad som utgör en skadeståndsgrundad kränkning kan vi konstatera att det saknas vägledande praxis. I likhet med tingsrätten anser vi att rektorn hade kunnat agera annorlunda och på ett mindre integritetskänsligt sätt säger Malin Hedstig.

Fallet i tingsrätten har fått uppmärksamhet på nyhetsplats och i ledarspalter. I tidningen Dagens Juridik kan du läsa mer om fallet: 

Rektor visade nakenbild på elev under möte med föräldrar