Hem

Barn får inte kränkas i skolan

Det fall som lyfts upp i huvudledaren (7/8) gäller en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det fanns en handlingsplan som beskrev hur skolpersonal skulle bemöta eleven. Läraren har själv sagt att om han känt till planen hade han förhoppningsvis inte agerat så som han gjorde. Frågan har stort intresse då många anmälningar som kommer till Barn- och elevombudet, BEO, gäller elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi vill att Högsta domstolen prövar fallet för att få en ökad tydlighet i hur lagen ska tolkas.

Ansvaret för trygghet och studiero i skolan ligger hos skolhuvudmännen. Det är därför skadestånden riktas mot just skolhuvudmännen. Lärarna ska och har också skyldighet att upprätthålla ordning och reda i klassrummet.

I ett land med skolplikt har alla elever rätt att känna sig trygga. Därför finns Barn- och elevombudet dit barn kan vända sig om de far illa i skolan.

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet

Repliken publicerades i Sydsvenskan den 26/8 2019