Hem

Färre anmälningar om kränkande behandling

Det är en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period 2017. 

Här kan du läsa mer:

Statistik: Anmälningar och beslut första halvåret 2018