Start

Hälsningar från Almedalen

 

Vi anordnade ett seminarium om nätkränkningar på Barnrättstorget. Barnrättstorget är en mötesplats där olika organisationer sprider kunskap och byter erfarenheter kring barnrättsfrågor. Detta är den viktigaste platsen i Almedalen enligt mig.

På seminariet hade vi bjudit in två skolkuratorer, en elev och ordföranden för Sveriges elevkårer. Vi var alla överens om att eleverna behöver få mer utrymme i det förebyggande arbetet mot nätkränkningar. Det är eleverna som vet vilka sociala medier som är vanliga och det är också eleverna som ser när en klasskompis blir utsatt. Personalen behöver prata med eleverna om normer och språkbruk.

Vill du veta mer om seminariet så finns min powerpoint här:
Skolinspektionen: Ta del av material från våra seminarier i Almedalen

Jag hoppas att ni som läser får en skön semester

Läs fler blogginlägg av Caroline Dyrefors Grufman på elevhälsan.se