Hem

Intervju med Caroline Dyrefors Grufman

Beo och barnadvokaten

Efter sju år som Barn- & elevombud väntar nya utmaningar för Caroline Dyrefors Grufman som kammarrättsråd och vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.

Men fram till årsskiftet fortsätter Caroline med det hon gjort mest och bäst alltsedan 2012 - att hantera anmälningar och driva skadeståndstalan för elever som utsatts för olika typer av kränkningar i skolan.

Hon arbetar också med att informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar och ge skolor råd om hur lagen ska användas.

Sedan råkar jag veta att Caroline har ett personligt engagemang i barnfrågorna som går utöver det vanliga!

Caroline, vad är det bästa med att jobba för barn?

- Att jobba med barn ger en så mycket tillbaka. Barn har så mycket att tillföra om man bara lyssnar på dem. För mig är det viktigt att göra just det - att lyssna på barnen och ge dem en röst i samhället. Det är oerhört viktigt att alla barn får en trygg och säker skolgång och mitt arbete har hela tiden varit att lyfta den frågan.”

Enligt dig, Caroline, vad är det mest barnvänliga du har gjort under din tid som Barn- & elevombud?

- Oj, det finns så mycket. Det bästa är så klart när vi på Barn- & elevombudet får återkoppling från en elev som fått upprättelse från en skolhuvudman som brutit mot lagen. Men jag har även haft många givande möten med skolledare när jag berättat om lagstiftningen och där jag är säker på att de nu jobbar för en tryggare skolmiljö för sina elever. Så jag måste nog svara både och. Både hur vi på myndigheten arbetar förebyggande och sedan resultatet - när vi ser att det vi gör bidrar till något bättre för eleverna.”

Hur kommer du att göra skillnad för barn & unga på din nya tjänst, Caroline?

Kammarrätten i Stockholm inhyser cirka 600 olika måltyper och flera av dessa handlar på ett eller annat sätt om barn och unga. En domstolsprocess där ett barn är huvudpersonen ska vara Child-friendly. Tror att jag kommer att ha stor nytta av de erfarenheter jag fått som Barn- & elevombud när det kommer till att ta hänsyn till barnens bästa, inte minst.

Den 1 januari blir ju Barnkonventionen lag i Sverige, varför är det så viktigt för alla barn, Caroline?

- Sverige har en unik lagstiftning där barn och elever får möjlighet till upprättelse när en skolhuvudman brutit mot lagen. Att barnkonventionen blir lag tänker jag stärker detta ytterligare. I dessa tider då barnens situation på många sätt blivit tuffare är det oerhört viktigt med det grundskydd som barnkonventionen ger alla barn.

Caroline - ge oss ditt bästa råd för hur vi kan göra tillvaron bättre för Sveriges alla unga under de kommande åren!

- Lyssna på barnen.

- De sitter ofta på lösningen på problemet.

- Delaktighet är vägen till framgång.

- Framförallt arbeta förebyggande! Det är nästan alltid där det brister och varför skolhuvudmännen behöver arbeta mer med just det.

- Det sistnämnda - tillsammans med barnen.

Stort tack för det barnvänliga arbetet du gör, Caroline Dyrefors Grufman, och lycka till på din nya tjänst!

/Anna Ekvall