Hem

”Jävla snorunge”

”Jävla snorunge”.

När Kalle inte bryr sig om kommentaren, upprepar elevassistenten det igen.
Då kontrar Kalle – som tror att det är någon form av skämt – med:

”Vad är det – jävla snorgubbe”.

Nu blir elevassistenten förbannad och tar tag om Kalles hals. Han sliter ner honom på golvet så Kalle slår i pannan. Elevassistenten håller fast honom en stund och lämnar sedan rummet utan ett ord. Kalle har blivit yr av slaget och en klasskompis hjälper honom upp. Elevassistentens våld har gjort att Kalle fått en bula och märken på halsen.

SKOLAN SÄGER: Allvarlig kränkning
Skolan menar att kränkningen är allvarlig och gör bland annat en anmälan till Arbetsmiljöverket.

BEO BEDÖMER: Kalle kränkt
Det dröjde två dagar innan skolan kontaktade Kalles föräldrar, och BEO poängterar betydelsen av att snabb information till hemmet. Även BEO anser att elevassistenten kränkt Kalle, och kräver skadestånd för Kalles räkning.