Start

Ny film: alla elever har rätt att känna sig trygga – även utanför skolan

Till filmen

– I fler och fler anmälningar till BEO förekommer inslag av kränkningar på nätet. Vi vet att näthat är ett stort samhällsproblem och att mobbning idag sällan slutar för att skoldagen är över. Vi vill öka kunskapen bland elever om att skolan måste hjälpa till när de får reda på att en elev blivit kränkt på nätet om kränkningen på något vis har en koppling till skolan. säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet.

Filmen riktar sig framförallt till unga mellan 13 och 17 år och innehåller exempel på kränkande kommentarer från anmälningar som kommit in till BEO.

– Vår uppmaning till alla elever är att prata med någon de litar på om de blir utsatta för kränkande kommentarer eller ryktesspridning på nätet. Anmäl mobbningen själv eller med hjälp av någon vuxen till ansvariga på skolan. Om det inte hjälper går det att anmäla till oss på BEO, säger Caroline Dyrefors Grufman

Skolor brister i det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet

I mitten av november publicerade Skolinspektionen en granskning av skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet. Resultatet visade att många skolor inte gör tillräckligt för att förhindra att elever blir kränkta på nätet. Flera skolor vet för lite om elevernas nätvanor och behöver bli bättre på att uppmärksamma och ifrågasätta normer i den egna verksamheten. 

Läs mer om granskningen

Frågor och svar om skolans ansvar för kränkningar på nätet

BEO Caroline Dyrefors Grufman på elevhalsan.se: Elever har rätt att känna sig trygga - även utanför skolan