Hem

Replik till Lisa Magnusson: Nej, det är aldrig rätt att kränka barn

Lisa Magnusson skriver om BEO:s beslut att en kommun ska betala 10 000 kr i skadestånd till en elev som blivit kränkt av personal på en skola i Strängnäs. Lisa Magnusson menar att det ibland kan vara rätt att kränka barn när de har betett sig illa mot andra och inte respekterat sin omgivning.

När BEO utreder ärenden om kränkande behandling utgår vi från vad skollagen säger, och den är mycket tydlig: det är förbjudet för skolpersonal att kränka elever. Alla barn och elever har rätt att utvecklas i en trygg miljö. Av någon anledning anser många att barn ska tåla mer än vuxna. Jag har svårt att tro att det skulle anses vara ok om en chef lyfte upp en besvärlig anställd på hatthyllan.

I situationer som är akuta eller där eleven riskerar skada sig själv eller andra har skolpersonal rätt att ingripa fysiskt. Utrymmet för skolpersonal att ta till fysiska åtgärder mot elever är med andra ord mycket begränsad. I det här ärendet har vår bedömning varit att situationen inte var så pass akut att det motiverade personalens aktuella agerande.

Jag har full förståelse för att lärarna i många fall har en pressad arbetssituation och att det kan uppstå svåra situationer när elever till exempel är utåtagerande. Det är viktigt att komma ihåg att ansvaret i första hand ligger på skolhuvudmannen, som ska se till att det finns ett förebyggande arbete där situationer liknande den i Strängnäs helst inte alls uppstår.

Lisa Magnusson ställer frågan vilka alternativ som skolpersonalen hade. Utan att gå närmare in i ärendet tror och hoppas jag att de flesta lärare är överens om att lyfta upp barn på hatthyllor aldrig kan lösa några problem.

Inlägget publicerades först på dn.se

Lisa Magnussons inlägg: Ibland är det ok att kränka barn