Hem

Skolans lösning: Jens får stanna inne på rasterna för att slippa mobbas

Jens har ofta ont i huvudet och framkallar feber för att slippa gå till skolan. Dagligen får han höra att han är tjock, ful, dum. När de andra barnen går förbi honom i skolsalen händer det att de slår till honom, liksom i förbifarten. I kapprummet slår de honom i huvudet med böcker och pingisrackets. Ibland kastar de saker på honom för att det ska göra ont, sedan skrattar de. När Jens inte gör som de andra barnen säger, nyper de honom i ansiktet.

Andra gånger är kränkningarna än värre. Som den gången han knuffas av gungan så illa att hans arm fastnar mellan kedjorna. Eller dagen då en annan elev cyklar på Jens med flit. Visserligen tillrättavisar en lärare den andra eleven, men så snart läraren vänder ryggen till får Jens ett slag i ryggen.

Skolan har en helt annan syn på Jens situation, än Jens och hans mamma. Personalen tycker till exempel att lektionerna fungerar bra, men varje dag berättar Jens för sin mamma att han blir slagen i klassrummet.

BEO BEDÖMER: Jens är kränkt både av andra elever och av skolan

Jens har kränkts och skolan har inte gjort tillräckligt för att sätta stopp för kränkningarna. BEO menar också att skolan kränkt Jens när de upprättat ett kontrakt där allt ansvar läggs på Jens. BEO kräver kommunen på skadestånd, men kommunen vägrar att betala.

Senare fastställer tingsrätten att kommunen ska betala ett skadestånd. Tingsrätten finner att Jens utan minsta tvekan varit utsatt för allvarlig mobbning.

Tingsrätten resonerar vidare att de åtgärder som vidtagits varit för ensidigt inriktade mot Jens och att det lett till att ”det inte kan uteslutas att Jens måste ha upplevt det som att det var han som av skolan ansetts som upphovsman till problemen och utsetts som ansvarig för de inträffade kränkningarna. Det finns alltså anledning att anta att skolan därmed utsatt Jens för en primär kränkning...”