Hem

BEO-bloggen

Från och med februari 2014 bloggar Barn- och elevombudet, Caroline Dyrefors Grufman, på elevhälsan.se. Det är ett webbforum för dem som arbetar inom elevhälsan i skolan. Bloggen heter BEO-bloggen och handlar om BEO:s arbete mot kränkande behandling av barn och elever.

Inläggen handlar bland annat om behovet av vuxna i skolan som ser och lyssnar på de utsatta eleverna. På bloggen skriver BEO också om vad lagen kräver av skolorna när det gäller kränkande behandling och hur BEO resonerat vid bedömningen av enskilda anmälningar som kommit in till myndigheten.