Hem

Det här kan BEO inte göra

  • Utreda ärenden där skolpersonal utsatts för kränkande behandling. BEO utreder endast ärenden som rör kränkande behandling mot barn/elever.
  • Besluta hur skolan/huvudmannen ska lösa problemet med kränkande behandling, till exempel flytta på en elev, stänga en skola eller avskeda en lärare.
  • Följa med på möten i skolan.
  • Utreda ärenden där ett barn/elev behöver särskilt stöd i skolan, och blir utsatt för kränkande behandling. Anmälningar av den här typen, som inte enbart rör kränkande behandling, utreds av Skolinspektionen och ska anmälas dit. För mer information se Skolinspektionens webbplats:
    Skolinspektionen.se: Att anmäla till Skolinspektionen (nytt fönster)
  • Utreda ärenden där ett barn/elev kränkts eller diskriminerats på grund av kön, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionshinder. Sådant ska anmälas och utredas av Diskrimineringsombudsmannen. Mer information finns på DO:s webbplats:
    do.se (extern länk öppnas i nytt fönster) 
  • BEO ska heller inte förväxlas med Barnombudsmannen som bevakar barns rätt i samhället och FN:s barnkonvention. Mer information finns på www.barnombudsmannen.se (extern länk, nytt fönster)