Hem

Arbetar mot kränkningar och mobbning

Möt BEO

Caroline Dyrefors Grufman utsågs i maj 2012 till barn- och elevombud.  Hon efterträdde då Lars Arrhenius som haft rollen sedan den inrättades år 2006. Caroline har tidigare arbetat bland annat som kammarrättsråd och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Vem som helst kan göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om missförhållanden i skolan. De anmälningar som bara handlar om mobbning och kränkningar utreds av BEO:s personal. Om de kommer fram till att en huvudman, till exempel en kommun eller ett företag som driver en fristående skola, har brutit mot skollagen kan de rikta kritik mot huvudmannen och ställa krav på åtgärder.

Om en sådan utredning visar att ett barn eller elev har utsatts för en elev- eller personalkränkning kan Caroline Dyrefors Grufman fatta beslut om att kräva skadestånd från huvudmannen. Hon för då det kränkta barnets eller elevens talan mot huvudmannen.

Hon arbetar också med att informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och ge skolorna råd om hur lagen ska användas.

Läs en intervju med BEO