Hem

Lagar och regler

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som ska skydda dig från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskrimineringslagen. Lagarna gäller:
alla skolformer som regleras i skollagen

Bakgrunden till lagstiftningen är att flera myndigheter och organisationer, som exempelvis BRIS, uppmärksammade att kränkningar i skolan var ett stort problem.

Det finns också internationella löften som Sverige givit, och som delvis uppfylls genom den här lagstiftningen. Ett sådant löfte är att Sverige ska leva upp till kraven i FN:s barnkonvention. En annan anledning var att det tidigare drivits flera skadeståndsprocesser som misslyckats - alltså att barn och elever vänt sig till en domstol för att få rätt mot skolans ägare.

Det är Barn- och elevombudet som tillsammans med Skolinspektionen bevakar reglerna om kränkande behandling i skollagen (6 kapitlet) och Diskrimineringsombudsmannen som bevakar diskrimineringslagen.

Skollagen

 • Enligt 6 kapitlet i skollagen ska den som driver skolan, om det är en kommunal skola är det kommunen, se till att varje verksamhet (till exempel varje förskola eller skola):
 • Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever.
 • Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
 • Varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen.
  Läs mer om planer mot kränkande behandling och diskriminering.
 • Lever upp till den så kallade anmälningsskyldigheten. Om skolpersonalen får veta att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är de skyldiga att informera rektor och huvudmannen, det vill säga den som driver skolan. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.
 • Enligt skollagen är det förbjudet för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev – till exempel säga taskiga saker, hota eller använda våld.
 • Lärarna är skyldiga att skapa en trygg miljö i skolan. Det kan ibland innebära att de måste använda sig av vissa disciplinära åtgärder, till exempel visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas kränkande behöver det inte vara det i lagens mening.
 • Läs mer om skollagen på Riksdagens webbplats (extern länk, nytt fönster).
 • I skollagens 6 kapitel finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev – till exempel säga taskiga saker, hota eller använda våld.

Diskrimineringslagen

Läs vad diskrimineringslagen kräver av den som driver en skola.