Hem

Skolformer som omfattas av lagen

 • Förskoleverksamhet
 • Skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Särskola
 • Sameskola
 • Specialskola
 • Gymnasieskola  
 • Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
 • Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux)
 • Svenska för invandrare (Sfi)