Hem

Statistik och beslut

 

Under första halvåret 2017 innehöll 65 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 41 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I 7 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under första halvåret 2017 har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 466 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2017, 2016, 2015 och 2014. Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2017:
Skolinspektionen.se: Anmälningar och beslut januari – juni 2017 (nytt fönster)

Krav på skadestånd i 42 fall

 

Barn- och elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 42 fall under första halvåret 2017. I 25 av dessa har huvudmännen vid halvårsskiftet medgivit de framställda kraven på skadestånd eller överenskomna krav efter förlikning. I övriga ärenden pågick vid halvårsskiftet förhandlingar med huvudmännen.

Exempel på BEO-beslut

Referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort:
Beslut om anmälningar, kränkande behandling

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut om skadestånd kan du mejla på beo@skolinspektionen.se.
I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Skolinspektionen.se: Diariet (nytt fönster)