Hem

Press

Presskontakter

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet, nås via Skolinspektionens presstjänst:
Skolinspektionen.se: Press (nytt fönster)

Vill du ta del av handlingar från Barn- och elevombudet mejla:
beo@skolinspektionen.se

Du kan också söka i Barn- och elevombudets och Skolinspektionens gemensamma diarium:
Skolinspektionen.se: Diariet (nytt fönster)

Här kan du ladda ned och läsa våra remissyttranden till regeringskansliet: Remissyttranden