Start

Statistik och beslut

Under 2016 innehöll 69 procent av anmälningarna om kränkande behandling uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 42 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som kränkt. I 11 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under 2016 har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 824 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2016, 2015 och 2014. Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under 2016:
Skolinspektionen.se: Anmälningar och beslut 2016 (nytt fönster)

Krav på skadestånd i 58 fall

Barn- och elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 58 fall under 2016. I 42 av dessa har huvudmännen vid halvårsskiftet medgivit de framställda kraven på skadestånd och i två fall har huvudmannen betalat ett lägre belopp överenskommet efter förlikning. I 7 ärenden avvaktades vid årsskiftet huvudmannens inställning till det framställda kravet och i 7 ärenden har huvudmannen motsatt sig att betala det framställda kravet.

Exempel på BEO-beslut

Referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort:
Beslut om anmälningar, kränkande behandling

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut om skadestånd kan du mejla på beo@skolinspektionen.se.
I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Skolinspektionen.se: Diariet (nytt fönster)