Hem

Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning

Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen. 

Vägledande dom från Högsta domstolen (20-07-03)

BEO i tingsrätten (20-03-02)

Flytten blev ett helvete för Lisa (19-11-12)

Att anmäla till BEO

Anmäl mobbning och kränkningar till BEO

Här kan du läsa om vad skolan är skyldig att göra mot mobbning och hur du gör en anmälan till Barn- och elevombudet.
För barn och elever om mobbning
För föräldrar
Att anmäla till BEO
Gör din anmälan här

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor
Här samlar vi frågor som kommer in till Barn- och elevombudet. Du kan söka bland dem och fylla på med fler.
Frågor och svar

För elever

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Din rätt i skolan är vår webbplats för elever. Här kan du läsa om vad du kan göra om du eller någon annan mår dåligt eller blir mobbad i skolan.

Din rätt i skolan

BEO i sociala medier

BEO i sociala medier
Du kan följa oss på Twitter. Där kan du diskutera frågor om mobbning och kränkningar och ställa frågor till oss. BEO bloggar också på portalen elevhälsan.se.
@Barnelevombudet på Twitter
BEO-bloggen (nytt fönster)

Att anmäla till BEO

Anmäl mobbning och kränkningar till BEO

Här kan du läsa om vad skolan är skyldig att göra mot mobbning och hur du gör en anmälan till Barn- och elevombudet.
För barn och elever om mobbning
För föräldrar
Att anmäla till BEO
Gör din anmälan här

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor
Här samlar vi frågor som kommer in till Barn- och elevombudet. Du kan söka bland dem och fylla på med fler.
Frågor och svar

För elever

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Din rätt i skolan är vår webbplats för elever. Här kan du läsa om vad du kan göra om du eller någon annan mår dåligt eller blir mobbad i skolan.

Din rätt i skolan

BEO i sociala medier

BEO i sociala medier
Du kan följa oss på Twitter. Där kan du diskutera frågor om mobbning och kränkningar och ställa frågor till oss. BEO bloggar också på portalen elevhälsan.se.
@Barnelevombudet på Twitter
BEO-bloggen (nytt fönster)