Till huvudinnehåll

Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning

Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen.

Aktuellt

Mårten Petersson blir nytt Barn- och elevombud

Regeringen har torsdagen den 20 augusti anställt Mårten Petersson som nytt Barn- och elevombud (BEO) för två år framåt.

Regeringen har torsdagen den 20 augusti anställt Mårten Petersson som nytt Barn- och elevombud (BEO) för två år framåt.

3 september 2020

Vägledande dom från Högsta domstolen

Fredagen den 3 juli meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål gällande kränkande behandling enligt skollagen. Målet gäller ett skadeståndskrav till en elev. Eleven företräddes av Barn- och elev...

Fredagen den 3 juli meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål gällande kränkande behandling enligt skollagen. Målet gäller ett skadeståndskrav ...

3 juni 2020

Flytten blev ett helvete för Lisa

I fem år mobbades Lisa. Här berättar hon själv om sin upplevelse: Det hela började med när jag flyttade till ett annat samhälle. Jag skulle börja höstterminen i femman och läraren på den nya skolan...

I fem år mobbades Lisa. Här berättar hon själv om sin upplevelse: Det hela började med när jag flyttade till ett annat samhälle. Jag skulle börja h...

3 september 2020