Till huvudinnehåll

Frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Välj en kategori

BEO:s arbete

Här finns några vanliga frågor och svar om BEO:s arbete.

Kränkningar och lärare

Här finns vanliga frågor och svar om kränkande behandling och lärarens roll.

Nätkränkningar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om skolans ansvar för kränkningar på nätet.

Mobbning och kränkningar

Här hittar du flera frågor och svar som handlar om kränkande behandling i skola/förskola.