Till huvudinnehåll

Kränkande behandling

Kränkande behandling i dagligt tal kan omfatta många olika situationer medan kränkande behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad kränkande behandling kan vara, vad skolan och huvudmannen har för skyldigheter och om annan lagstiftning som kan vara relevant.

Senast uppdaterad: 14 juni 2024