Till huvudinnehåll

Vad kan kränkande behandling vara?

I skollagens 6 kapitel definieras kränkande behandling som ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Kränkande behandling i skollagens mening kan till exempel vara:

  • nedsättande ord och hot,
  • utfrysning, ryktesspridning och förlöjligande,
  • fysiska handlingar såsom knuffar, slag, fasthållningar och sparkar,
  • sådant som skrivs och sägs digitalt på exempelvis sociala medier,
  • filmning och fotografering.

Kränkande behandling kan ske:

  • vid enstaka tillfällen eller återkommande,
  • i skolan men även före och efter skolan exempelvis vid aktiviteter om det finns ett samband med skolgången.

Ett barn/en elev kan bli utsatt för kränkande behandling av:

  • en eller flera elever/ett eller flera barn,
  • en eller flera personal, i skollagen finns ett uttryckligt förbud för personal att kränka barn och elever.
Senast uppdaterad: 22 maj 2024