Till huvudinnehåll

Kontakta BEO

Här finns kontaktuppgifter för Barn- och elevombudet (BEO).

Adress: Box 23069, 104 35 Stockholm
E-post: 

Barn- och elevombud:
Mårten Petersson 

Mårten Petersson, Barn- och elevombud

Har du frågor?

Har du uppgifter om missförhållanden i skolan eller förskolan? Läs mer om hur du ska gå tillväga för att lämna dessa till oss på skolinspektionen.se/uppgifter

Har du frågor om lagstiftningen om kränkande behandling kan du vända dig till Skolverkets upplysningstjänst

Du kan även maila oss på 

Presskontakter 

Barn- och elevombudet nås via Skolinspektionens presstjänst:
Till Skolinspektionens pressrum

 

Senast uppdaterad: 3 september 2020