Till huvudinnehåll

Hur går det till?

Här finns kort information om vilka uppgifter du kan lämna till oss, och vad Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen gör.

Om en skola eller förskola inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen kan du lämna uppgifter om det till oss på BEO eller Skolinspektionen. Det kan till exempel handla om mobbning eller kränkande behandling.

Vi tar emot dina uppgifter – du får ett mejl från oss

Om du lämnat dina uppgifter via vårt webbformulär får du ett mejl från oss. I mejlet finns ditt ärendenummer, som du gärna får hänvisa till när du kontaktar oss. Om du vill kontakta oss kan du mejla till  eller ringa vår växel, 08-586 080 00.

Vi gör en första bedömning

När vi fått in dina uppgifter gör vi en bedömning av dem. Vi bedömer om det ska utredas av BEO eller Skolinspektionen. 

BEO utreder bara ärenden som handlar om kränkningar och mobbning, medan Skolinspektionen även utreder till exempel uppgifter om att en elev inte fått särskilt stöd eller den utbildning han eller hon har rätt till. Vi gör dock utredningen på samma sätt. BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.

Skolinspektionen utreder även uppgifter om en legitimerad lärare eller förskollärare har betett sig olämpligt eller oskickligt på ett sätt som kan medföra att han eller hon bör få en varning eller mista sin legitimation.

Den fortsatta utredningen kan sedan antingen handla om ifall skolan eller förskolan har följt reglerna eller om en legitimerad lärares eller förskollärares lämplighet - eller om båda delarna. Vi kan också besluta att inte utreda ärendet.

Opartisk utredning

BEO och Skolinspektionen gör en opartisk utredning av uppgifterna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Ibland skickar vi dina uppgifter vidare

Ibland kan BEO överlämna dina uppgifter till den som har ansvaret för skolan, huvudmannen. Det kan vara en kommun eller den som är ansvarig för en fristående skola eller förskola. Denne är skyldig att ta reda på vad som hänt och göra något åt det.

Utredning om en skola eller förskola

Vi kontaktar huvudmannen

Vi börjar utredningen med att kontakta den som ansvarar för skolan eller förskolan, den så kallade huvudmannen. När det gäller kommunala verksamheter är huvudmannen kommunen och för fristående verksamheter är huvudmannen det företag eller organisation som driver verksamheten. Vi ställer de frågor vi behöver ha svar på.

Ibland behöver vi också ha flera kontakter med dig, skolan eller förskolan och huvudmannen.

Vi fattar ett beslut

När vi är klara med vår utredning fattar vi ett beslut som vi skickar till dig, huvudmannen och ibland också till rektorn vid skolan eller förskolechefen på förskolan.

Om vi kräver att huvudmannen ska rätta till brister i sin verksamhet så kräver vi också att huvudmannen inom viss angiven tid ska redogöra för vad man har ändrat. Utredningen kan också leda till att vi inte ställer några krav på åtgärder – så blir det om vi bedömer att huvudmannen har följt reglerna.

BEO kan även kräva skadestånd för en kränkt elevs räkning. Möjligheten att kräva skadestånd gäller dock bara i vissa fall. Om det blir aktuellt att kräva skadestånd i ditt ärende tar BEO alltid kontakt med dig. Det spelar ingen roll för dina möjligheter att få skadestånd om din anmälan har utretts av Skolinspektionen eller BEO.

Senast uppdaterad: 1 september 2020