Till huvudinnehåll

Om BEO

BEO:s uppgift är att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. 

BEO bevakar reglerna om kränkande behandling i 6 kapitlet i skollagen. Dessa regler avser endast kränkningar utförda av barn, elever samt personal vid förskola respektive skola.

BEO ska

  • Objektivt utreda anmälningar om kränkande behandling och besluta i inkomna ärenden.
  • Informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och ge skolorna råd om hur lagen ska användas.
  • Samarbeta med andra myndigheter och ombudsmän, till exempel Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, elevorganisationer som Sveriges elevråd - SVEA. 
  • Företräda barn eller elever i domstol. Det sker när BEO:s utredning visar att ett barn eller elev utsatts för kränkande behandling och det finns förutsättningar att kräva skadestånd från den som driver skolan.