Till huvudinnehåll

Statistik och beslut

Under första halvåret 2020 har det kommit in 827 anmälningar om kränkande behandling till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen. Det är en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Under första halvåret 2020 innehöll 66 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 40 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I 7 procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under första halvåret 2020 har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 387 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2020, 2019 och 2018.

Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2020.

Anmälningar och beslut första halvåret 2020

Krav på skadestånd i 7 fall

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 7 fall under första halvåret 2020, vilket är färre än motsvarande period 2019 då antalet skadeståndskrav var 35 stycken.

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut kan du mejla på .

I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Diariet

Senast uppdaterad: 3 september 2020