Till huvudinnehåll

Statistik och beslut

Under 2023 hanterade Barn- och elevombudet (BEO) cirka 2 000 uppgifter om missförhållanden. BEO initierade samtidigt 546 individärenden om kränkande behandling.

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det skedde i 19 fall under 2023, vilket är fler än 2022 då antalet skadeståndskrav var 16 stycken.

Ärenden och beslut 2023

Här hittar du hela statistiken över beslut från BEO och Skolinspektionen under 2023.

Statistik 2023

Begära ut beslut

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut kan du mejla på .

I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Diariet

Senast uppdaterad: 20 juni 2024