Till huvudinnehåll

Statistik och beslut

Under första halvåret 2021 inkom det 667 anmälningar om kränkande behandling till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen. Det är en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Under första halvåret 2021 innehöll 69 procent av anmälningarna uppgifter om att en eller flera elever kränkt en annan elev. I 38 procent av anmälningarna uppgav anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som har kränkt. I åtta procent av anmälningarna förekommer uppgifter om kränkningar utförda av både andra elever och skolpersonal.

Under första halvåret 2021 har BEO och Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i 300 fall. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2021, 2020 och 2019.

Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2021.

Anmälningar och beslut första halvåret 2021

Anmälningar och beslut första halvåret 2021

Krav på skadestånd i 12 fall

BEO kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 12 fall under första halvåret 2021, vilket är fler än motsvarande period 2020 då antalet skadeståndskrav var sju stycken.

Begära ut handlingar

Om du vill ha mer information om BEO:s beslut kan du mejla på .

I diariet kan du själv söka bland våra ärenden. Här finns också info om hur du gör för att begära ut handlingar: Diariet

Senast uppdaterad: 3 september 2020