Till huvudinnehåll

Frågor och svar

Se alla kategorier

Nätkränkningar

Svar

Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas av dem som har ansvar för skolan. Det gäller även om det som har hänt inte inträffade på skolans område eller under skoltid. Det är alltid skolans och huvudmannens uppgift att se till att kränkningarna slutar.

Ofta börjar kränkningar i skolan och fortsätter sedan när man kommer hem, som SMS eller kanske på TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat eller Kik.

Svar

Om kränkningarna har ett samband med skolans verksamhet är skolan skyldig att utreda vad som hänt och se till att kränkningarna upphör. Vilka nätkränkningar som har samband med skolan måste bedömas från fall till fall. Ofta handlar det om att en elev blivit utsatt för kränkningar av andra elever på skolan.

All personal på en skola har ansvar för att anmäla till rektorn när en elev anser sig ha blivit utsatt för en kränkning på nätet, när det finns en koppling till skolans verksamhet. För att skolans personal ska kunna hantera kränkningar mellan eleverna krävs goda relationer med eleverna och kartläggningar av hur eleverna upplever klimatet på nätet.

Svar

Vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sina barns välmående och för vad barnen gör. Skolan har ansvar för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö och alla vuxna på skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Enligt läroplanen ska skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Svar

Skolans skyldighet att agera inträder först när någon i personalen får veta att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. Men skolan ska ändå arbeta förebyggande och se till att det finns tillräckliga kunskaper om elevers nätvanor. För att få elever att berätta om kränkningar på nätet behöver personalen arbeta med att skapa tillitsfulla relationer med eleverna.

Svar

Att jobba med frågan i skolans likabehandlingsarbete och kartläggningen av den egna verksamheten. Det är viktigt att jobba just med det förebyggande arbetet eftersom det är i det arbetet som skolorna oftare har brister. Skolorna är ofta bättre på att hantera kränkningar när de redan har uppstått.

Svar

Nej. Det är dock alltid bra att ha kunskap om vilka kanaler eleverna använder och hur de fungerar.

Välj en kategori

BEO:s arbete

Här finns några vanliga frågor och svar om BEO:s arbete.

Kränkningar och lärare

Här finns vanliga frågor och svar om kränkande behandling och lärarens roll.

Mobbning och kränkningar

Här hittar du flera frågor och svar som handlar om kränkande behandling i skola/förskola.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss