Till huvudinnehåll

Seminarier och föreläsningar

Här hittar du ett urval av de föreläsningar, seminarier och annat som BEO har medverkat i. 

Elevers rättigheter och inflytande - Podd

En podd om demokrati som anordnats av Skolverket i samverkan med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolforskningsinstitutet. Mårten Petersson som är Barn- och elevombud, deltar i avsnitt 2 "Elevers rättigheter och inflytande". I detta poddavsnitt får vi veta hur elevers rättigheter såg ut för 100 år och hur utvecklingen sett ut fram till idag. Dessutom samtalar vi om hur skolan kan arbeta för elevers inflytande.  

Till podden

NORDED - Online utbildningskonferens 5-6 oktober 2021

Barn och elevombudet Mårten Petersson medverkade i en konferens med experter från de nordiska och baltiska länderna in för att diskutera situationen för det psyko-emotionella klimatet för barn och ungdomar i skolor och icke-formell utbildning, och hur man kan förebygga mobbning mer effektivt. 

NordEd-konferens, YouTube

 

Senast uppdaterad: 1 november 2021