Till huvudinnehåll
Illustration med texten: Trygg i skolan

För barn och elever

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Om du blir dåligt behandlad eller mobbad måste skolan hjälpa dig.

Mobbning kan vara många olika saker

Mobbning kan vara elaka SMS eller bilder på nätet. Det kan också vara förnedrande ord och ryktesspridning. Det kan vara att bli retad, bortvald eller utfryst. Självklart räknas också hot, knuffar eller slag som mobbning. Det kan vara under skoldagen eller på kvällen, det kan vara i skolan eller på nätet.

Alla på skolan måste behandla varandra med respekt

Du kan känna dig illa behandlad eller mobbad av andra elever, en lärare eller någon annan vuxen på skolan. Även om ni tycker olika får ingen vara elak, slå, mobba eller frysa ut dig. Det gäller både vuxna och elever. 

Skolan måste hjälpa dig

Om du blir illa behandlad eller mobbad ska du prata med någon vuxen på skolan, till exempel någon lärare eller rektorn. Om det känns svårt kan du prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen, så att de pratar med skolan.

Skolan måste göra allt den kan för att hjälpa dig direkt. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas. Det spelar ingen roll om det bara har hänt en enda gång eller om det har hänt på skolan eller på fritiden. Det är alltid skolans jobb att se till att det slutar.

Om inte skolan hjälper dig

Om du inte tycker att du får hjälp av lärare och rektor på skolan kontaktar du den som är ytterst ansvarig för skolan, det vill säga skolans huvudman. Du kan be någon vuxen att hjälpa dig med det. Skolans huvudman är skyldig att utreda vad som hänt och åtgärda det som inte är bra. 

Om du ändå inte får hjälp

Om du inte heller får hjälp av skolans huvudman kan du välja att skicka in uppgifter om vad som hänt till oss på BEO. Det kan vara bra att be en vuxen om hjälp med det.

Det är viktigt att veta att BEO inte utreder alla uppgifter om missförhållanden som kommer in till oss. Vi gör alltid en bedömning utifrån omständigheter i det enskilda fallet. 

Om BEO startar en utredning som kommer fram till att skolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att skolan agerar så att mobbningen inte fortsätter. Läs mer här.

Kontakta BEO

Har du uppgifter om missförhållanden i skolan eller förskolan? Läs mer om hur du ska gå tillväga för att lämna dessa till oss på skolinspektionen.se/uppgifter

Har du frågor om lagstiftningen om kränkande behandling kan du vända dig till Skolverkets upplysningstjänst

Du kan även maila oss på 

Kom ihåg att vi är opartiska och inte kan ge råd i specifika ärenden.

Här hittar du fler kontaktuppgifter.

Hit kan du också vända dig

Om du blir illa behandlad och det finns ett samband med kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning så kan det handla om att du blir diskriminerad. Även sexuella trakasserier är diskriminering. På DO:s webbplats hittar du mer information. 

DO.se

Till BRIS kan du som är ung höra av dig om vad som helst. Du kan vara anonym. 

BRIS

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. 

UMO.se

Skolverket är en myndighet som tar fram riktlinjer för skolan ska fungera. Du kan vända dig till dem med frågor om vad som gäller i skolan. 

Skolverket.se

Rädda Barnens Ungdomsförbund arbetar för barnets rättigheter. Förbundet drivs av barn och unga som arbetar för att ge barn möjligheter att förändra sin och andra barns situation. Läs mer på deras webbplats.

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Friends är en organisation som finns för både barn och vuxna som behöver råd och stöd kring frågor som rör utsatthet, mobbning, ensamhet med mera. Läs mer på deras webbplats.

Friends.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2024