Till huvudinnehåll

Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen

Förutom Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket tillsyn över att barn och elever inte utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan eller förskolan, i anpassad grund- eller gymnasieskola (tidigare grund-och gymnasiesärskolan) eller i andra skolformer som omfattas av skollagen.

Händelser som är diskriminerande, såsom sexuella trakasserier eller trakasserier grundade på exempelvis etnicitet, faller inom Diskrimineringsombudsmannens tillsynsområde.

Händelser där andra personer än elever eller personal i skolan, exempelvis en annan elevs förälder, utsätter en elev i skolan kan falla inom Arbetsmiljöverkets tillsynsområde. Sådana händelser ska därför inte utredas av BEO eller Skolinspektionen.

BEO och Skolinspektionen kan om det behövs lämna över uppgifter till Diskrimineringsombudsmannen eller Arbetsmiljöverket.

Senast uppdaterad: 3 september 2020