Till huvudinnehåll

Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen

Förutom Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket tillsyn över att barn och elever inte utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan, förskolan, grund-och gymnasiesärskolan och andra skolformer som omfattas av skollagen.

Händelser som är diskriminerande, såsom sexuella trakasserier eller trakasserier grundade på exempelvis etnicitet, faller inom Diskrimineringsombudsmannens tillsynsområde. Händelser där andra personer än elever eller personal i skolan, exempelvis en annan elevs förälder, utsätter en elev i skolan kan falla inom Arbetsmiljöverkets tillsynsområde. Sådana händelser ska därför inte utredas av Barn- och elevombudet eller Skolinspektionen.

Barn- och elevombudet och Skolinspektionen kan om det behövs lämna över uppgifter till Diskrimineringsombudsmannen eller Arbetsmiljöverket.

Senast uppdaterad: 3 september 2020